Chuyển đổi số sẽ mang đến những trải nghiệm riêng biệt và nội dung có giá trị đáp ứng đúng nhu cầu; cũng như sự hỗ trợ trên mọi kênh, xoá bỏ toàn bộ những giới hạn giữa khách hàng và thương hiệu/doanh nghiệp.

Chứng kiến sự thay đổi của công nghệ và cách chúng ta làm việc trong môi trường phát triển như hiện nay thì việc chuyển đổi số là điều không thể nào tránh khỏi. Việc số hoá nhằm đáp ứng sự thay đổi của thị trường và khách hàng.Nói về Enviroment trong công ty, ở Việt Nam còn rất sơ khai và chưa có sự thống nhất cho chuẩn mực. Với những công ty như Agency thì việc trao đổi sẽ theo các công cụ truyền thống như email, chat, sheet.

Cách chuyển đổi số cho Digital Agency như sau:

Toàn bộ thảo luận và trò chuyện mình dùng Slack để làm trung tâm.

Để quản lý sales, marketung và khách hàng có thể dùng Zoho. Ưu điểm của Zoho là bản địa hoá vô cùng tốt.

  1. Lập kế hoạch và theo dõi công việc theo từng cá nhân, hạng mục cục thể, có thể dung Trello.
  2. Quản lý project với những lịch kéo dài mình dùng Google Sheet vì tính ứng dụng linh hoạt và khả năng tích hợp nhanh
  3. Toàn bộ thay đổi trong activity của một team, có thể dùng Google calendar. Ưu điểm của Google Calendar nhẹ và thông minh.
  4. Làm CDP, hãy sử dụng Mautic nối với Matomo.
  5. Google data studio đc sử dụng để visual data với ưu điểm chính là gọn nhẹ.
  6. Làm việc và kết nối tự động với những công việc hiện tại đang follow, có thể dùng Zapier.

Việc sử dụng các ứng dụng này cho teamwork là điều thực sự tiện ích. Và không cần sử dụng email trong giao tiếp nội bộ. Nếu không chuyển đổi số và nâng cấp kỹ năng số của team dẫn tới nhiệm vụ vận hành trong team maketing sẽ bị rối, việc chồng việc và sẽ không thể nào kiểm soát được lịch trình công việc.