Chúng ta thường tìm cách tăng doanh thu, khách hàng tiềm năng mà quên mất kết nối giữa các thành viên trong tổ chức là điều quan trọng đầu tiên.

Trong vận hành chiến dịch marketing các thảo luận & trình bày từ các thành viên là một phần quan trọng để bắt đầu một chiến dịch tốt.Với nhiều câu hỏi như:

· Làm sao để quản lý công việc nội bộ?

· Làm sao để cả tổ chức làm việc trên một nền tảng duy nhất?

· Làm sao để tích hợp các hệ thống bổ trợ giúp tăng năng suất & hiệu suất làm việc?

Một phần mềm mà giúp tất cả chúng ta chuyển dịch và tăng tốc siêu thành bắt đầu từ những thành phần quan trọng của tổ chức vận hành:

1. Project management

2. Sales & Marketing

3. HR

4. Event planning

5. Personal

6. Productivity

7. Design & Product

8. Community

9. Improvement

10. Education


Với bất kù một doanh nghiệp nào, chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch cho từng việc, từng phạm vi và CODA ra đời để thay đổi cách chúng ta làm việc nội bộ. Vậy CODA giúp chúng ta làm được những gì?

1. Schedule post to cross-channel

2. Email planning-sending-logging

3. CRM

4. Plan OKR

5. Mini Ecommerce ERP

6. Kanban model project or task


Danh sách templates và collections cho các bạn tại đây:

 1. https://coda.io/templates/project-management
 2. https://coda.io/templates/sales-marketing
 3. https://coda.io/templates/hr
 4. https://coda.io/templates/event-planning
 5. https://coda.io/templates/personal
 6. https://coda.io/templates/productivity
 7. https://coda.io/templates/design-product
 8. https://coda.io/templates/community-favorites https://coda.io/templates/health-self-improvement
 9. https://coda.io/templates/education COLLECTIONS
 10. https://coda.io/for/meetings https://coda.io/for/inventory
 11. https://coda.io/for/product-management