Product Marketing là một thuật ngữ rất mới tại Việt Nam hiện nay. Đây là một nhánh của tiếp thị tập trung vào việc tìm kiếm đúng khách hàng cho một sản phẩm cụ thể và tạo sự hấp dẫn dành cho khách hàng.

Tiếp thị sản phẩm dựa vào quá trình nghiên cứu, thiết kế, quảng cáo để đảm bảo thành công cho sản phẩm. Đây không phải là một chiến lược cụ thể mà là một khía cạnh thiết yếu của nhiều chiến lược nhằm tối đa hóa tiềm năng của sản phẩm cụ thể.Bất cứ công ty nào muốn thông báo cho khách hàng về tiềm năng sản phẩm mới hoặc mở rộng nhận thức về sản phẩm hiện có, họ sẽ phải xác định được ai sẽ muốn sản phẩm của họ và họ sẵn sàng trả bao nhiêu.

Bởi vì tiếp thị sản phẩm xảy ra ở nhiều giai đoạn khác nhau trong quá trình từ sản xuất tới bán hàng, có rất nhiều nghề nghiệp thường xuyên sử dụng các nguyên tắc tiếp thị sản phẩm.


- R&D: Các chuyên viên thường sử dụng các kỹ năng về tư duy, khoa học máy tính và mô hình hóa dữ liệu để biến thông tin chủ quan được thu thập bởi nghiên cứu thành các dữ liệu cụ thể, có thể định lượng giúp công ty đưa ra các quyết định quan trọng.


- Design: Một nhà thiết kế sản phẩm chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ, từ vẻ ngoài, cảm nhận của sản phẩm cho đến bao bì và chi phí sản xuất.


- Copywriter: Tạo ra tên sản phẩm, viết tài liệu quảng cáo và tập lệnh thương mại để nâng cao nhận thức về sản phẩm và thường họ sẽ kiểm soát tường thuật của sản phẩm mà mỗi khách hàng nhìn thấy.