Sẽ có nhiều số liệu để đánh giá hoạt động Digital Media và doanh nghiệp cần đầu tư thời gian để theo dõi các KPI này.

Các KPI để đánh giá hoạt động Digital Media như nào?Để đưa ra KPI bạn cần theo dõi mỗi ngày mới có đủ thời gian và ngữ cảnh để hiểu hết chúng. Nhưng rõ ràng đây là nhiệm vụ bất khả thi và thay vì bị vùi ngập trong đống dữ liệu đó ta chỉ cần chọn ra một vài KPI chính để theo dõi liên tục.

Hầu hết mọi doanh nghiệp cần đầu tư thời gian theo dõi các KPI liên tục khi hoạt động. Dữ liệu đã sẵn có, công cụ trợ giúp đã sẵn đó, quan trọng là bạn đã sẵn sàng làm gì với chúng và dùng chúng để tăng hiệu quả công việc như thế nào hoặc bạn cũng có thể lựa chọn đứng nhìn các đối thủ lần lượt vượt qua mặt.


Sẽ có những KPI như sau:

- Đối với nguời chịu trách nhiệm doanh thu

 1. CPL: Cost per lead
 2. CPS: Cost per sale
 3. ROI: Return on investment
 4. ROAS: Return on advertising spending

- Đối với người chịu trách nhiệm chiến dịch

 1. CPA: Cost per action
 2. CR: Conversion rate
 3. CR1: Conversion / Click với Platform Advertising
 4. CR2: Conversion / Session với Platform Analytics
 5. CR by channel
 6. CR by campaign
 7. CR by domain
 8. CR by utm
 9. CR by landing page