Các hoạt động kinh doanh và phát triển trực tuyến bền vững thường được phát triển rõ ràng với định hướng về đối tượng, lấy khách hàng làm trọng tâm của hoạt động trực tuyến. Từ khi người dùng bắt ĐẦu nhận thức được nhu cầu, cho tới khi xác định khả năng quyết định mua và chuyển đổi thành khách hàng trả tiền cho sản phẩm.

Phương pháp luận giúp các nhà quảng cáo và chủ doanh nghiệp tiếp cận tăng trưởng thông qua các môi trường và nền tảng số cùng lý thuyết vận hành trực tuyến.Tăng trưởng quảng cáo dựa trên hiệu suất


Chúng ta có các các phạm vi của tăng trưởng trên internet đối với mô hình lấy website làm trọng tâm của kinh doanh.


Traffic: là lượng truy cập trực tuyến quan trọng, điều này quyết định khả năng tiếp cận người dùng trực tuyến cũng như xác định được mức độ quan tâm của nhu cầu thị trường.

- Pageview: Số lượt xem trang

- Session: Số phiên truy cập

- User: Số lượng người dung


Conversion: Chuyển đổi trực tuyến giúp doanh nghiệp hiểu hơn về các hành động của người dùng mang lại cho cơ hội bán hàng. Các nhà quảng cáo cần tập trung vào các kết quả then chốt này.

- Form submit: Số lượng đơn hang

- Call: Số cuộc gọi vào hoặc ra xác nhận mua

- Chat: Số lượng cuộc trò chuyện trong giai đoạn cân nhắc

- Purchase: Số lượng giao dịch thành công

Các nền tảng giúp quảng cáo xây dựng traffic và conversion trên trực tuyến giúp bạn xác định được quy mô thị trường và các kênh khách hàng xuất phát nhu cầu hoặc kết thúc hành trình mua.


- Facebook: Nền tảng mạng xã hội với lượng ngươi dung khoảng hơn 40m tại Việt Nam

- Google: Nền tảng mạng tìm kiếm và mạng xã hội video lớn nhất thế giới

- Local Ad Network: Với các công ty như Admicro, Ants, Eclick, Aptop…

- Website/fanpage/Fb Group: Doanh nghiệp cần tập trung vào xây dựng và củng cố các nền tảng thuộc sỡ hữu của mình. Điều này vô cùng quan trọng bởi nó giúp doanh nghiệp vận hành nhanh hơn, có khả năng sang tạo dựa trên trải nghiệm của khách hàng, giúp điều hướng trong suốt quá trình mua hàng được tốt hơn.


Cách tăng trưởng hiệu suất Facebook Ads

· Awareness (giai đoạn nhận thức) doanh nghiệp có thể sử dụng loại chiến dịch với phương thức muc chính là CPM (trả tiền cho mỗi nghìn lần hiển thị) hoặc CPM 1000 reach (trả tiền cho mỗi nghìn lần tiếp cận)

· Consideration (giai đoạn cân nhắc) doanh nghiệp cần xác định rõ và thử nghiệm các cách tiếp cận trong giai đoạn này, đây là giai đoạn quan trọng nhất của hình trình mua hàng.

· Conversion (giai đoạn chuyển đổi) doanh nghiệp nên sử dụng loại chiến dịch tính tiền theo chuyển đổi để kiểm soát chi phí mỗi kết quả tại (CPR - Cost per results) (VD: đặt hàng trên web, trò chuyện live-chat, thực hiện cuộc gọi tư vấn)


Facebook còn đưa ra các công cụ giúp doanh nghiệp tăng trưởng, sáng tạo nội dung, hình ảnh trên nền tảng công nghệ của Facebook dễ dàng mà không cần can thiệp vào công nghệ. Điều này giúp nhà quảng cáo vận hành linh hoạt và nhanh hơn khi thực hiện các ý tưởng nội dung từ thiết kế.


· Định dạng nội dung nhận thức

· Định dạng nội dung trải nghiệm

· Định dạng nội dung xác định tiềm năng

· Định dạng nội dung mua hàng