Nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi rằng, liệu tương tác với khách hàng trong marketing có thực sự quan trọng hay không?

Và sẽ có những kiểu tương tác khách hàng như thế nào?Tính đến thời điểm này, Marketing đã chứng tỏ được vị thế và tầm quan trọng khi truyền tải những câu chuyện thương hiệu cuốn hút và hấp dẫn.

Có hai quan điểm mà các doanh nghiệp đưa ra để nhằm thu hút khách hàng:

  1. Chạy quảng cáo Facebook thu hút comment rồi dùng direct-inbox chốt deal
  2. Chạy quảng cáo về WEB thu hút tương tác trên Live-chat để chốt deal
Một trong những điểm nổi bật của từng loại hình như sau:


Nếu chạy đơn: Tùy vào sản phẩm/dịch vụ và nhóm khách hàng tương ứng mình nhắm đến có ưu tiên hành vi nào hơn trong các touch points quan trọng. Một số báo cáo ngành trong nhiều năm giúp chúng ta cân nhắc được là mặt hàng phổ biến được ưu chuộng trên mạng xã hội (nói chung) thiên về dịch vụ/trải nghiệm cá nhân như Beauty, Travel, F&B, Health care... Vậy nên nếu tập trung chuyên cho các mảng này nên chọn giải pháp (1).


Còn giải pháp (2) thường thiên về dịch vụ/sản phẩm cần độ tín nhiệm cao, uy tín thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định như Property, Banking, Credit, Accomodation (travel)... Khi khách hàng đã có niềm tin (trust score) nhất định thì việc tương tác tiếp theo trên MXH (nếu khách có và mình có) sẽ thuận lợi hơn.


Nếu chạy cả hai: Tương tự như trên, nhìn chung dành cho các sản phẩm/dịch vụ không đặc thù của 2 nhóm trên (tương đối đại chúng hoặc không có yêu cầu đặc biệt). Việc chạy cross-platform, cross-device, cross-OS... là xu hướng khó tránh và đang ngày càng tăng. Ví dụ các báo cáo tỉ lệ device/customer ở Việt Nam đang vào khoảng 2.7 - 3.2 (tùy nhóm khảo sát và phương pháp tiếp cận).